Bronnen Literatuurlijst

Boeken:

Cresswell, C. (2004) Mathematics and Sex. Australië: Allen & Unwin.

McKellar, D. (2007) Math Doesn't Suck: How to Survive Middle-School Math Without Losing Your Mind or Breaking a Nail. Hudson Street Press.

Wolters-Noordhoff (2007), Getal en Ruimte Wi: Methodewijzer. Groningen: Wolters-Noordhoff

Wolters-Noordhoff, Netwerk wiskunde 1, havo/vwo – Testkatern. Groningen: Wolters-Noordhoff

Groen, I. en Boschma, J. (2007) Generatie Einstein, Amsterdam: Pearson Education.

Artikelen (kranten/tijdschriften):

Van Calmthout, M. (september 2007) Wiskunde is roddel. De Volkskrant.

Smeets, I. (2007) Wiskundigen: de braafste kindjes van de klas. NAW 5/8.

De Vries, G. (2005) Stop de pers: Nieuwe wiskunde!. NAW 5/6.

Meinsma,G. en Vellekoop, M. (datum onbekend) Wiskunde waar Muziek in Zit. Universiteit Twente.

Robertson, L.C. en Sagiv, N (2005). SYNESTHESIA Perspectives from Cognitive Neuroscience. OXFORD UNIVERSITY PRESS.

OIVO (2007) Jongeren en vrijetijdsbesteding, OIVO.

Siongers, J. en Stevens, F. (2002) Esthetica voor gevorderden. Over smaken en mediavoorkeuren. Steunpunt re-creatief Vlaanderen.

NVPI (2006) NVPI Marktinformatie Interactief 2006. NVPI.

NVPI (2006) NVPI Marktinformatie Video 2006. NVPI.

O+S (2002) Vrijetijdsbestedingjongeren in Amsterdam. O+S.

Robert Dijkgraaf (2007) Wiskundigen: de braafste kindjes van de klas. NAW – Elektronische nieuwsbrief.

Elektronische bron:

Website Het Nieuwsblad (2006, 23 januari) Graancirkels maken wiskunde sexy. Merchtem: Joris Herpol. Gevonden op het WWW: http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleID=gefn6s8h

Website Justus van Oel (2002, december) Gezellige wiskunde. Gevonden op het WWW: http://www.justusvanoel.nl/asp/detail_text.asp?id=1104

Website Wolfram MathWorld (2005, 7 november) Sexy primes. Gevonden op het WWW: http://mathworld.wolfram.com/SexyPrimes.html

Website Metacafe (geen datum) Amazing Math Trick. Gevonden op het WWW: http://www.metacafe.com/watch/308492/amazing_math_trick/

Website Beter Onderwijs Nederland (2006, 21 augustus) Het bèta-onderwijs en het sprookje van het bèta-tekort. Gevonden op het WWW: http://www.beteronderwijsnederland.nl/?q=node/374

Website TUDELTA (2005, 12 mei) Bij wiskunde niet aan seks denken. Gevonden op het WWW: http://www.delta.tudelft.nl/archief/j37/n15/19736

Website Yew Jin’s Blog (2007, 5 augustus) Make Mathematics Sexy, Smart and Desirable. Gevonden op het WWW: http://yewjin.com/blog/2007/08/make-mathematics-sexy-smart-and.html

Website WO Wiskunde. Gevonden op het WWW: http://www.universiteitstart.nl/informatica/wiskunde/

Website abc News (2007, 31 mei) Making Math Sexy. Gevonden op het WWW: http://blogs.abcnews.com/politicalradar/2007/05/making_math_sex.html

Website TIME (1999, 28 november) How Sexy Is Chalk Dust?. Gevonden op het WWW: http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,35073,00.html

Website Waarmaarraar.nl (2007, 11 december) Meisjes liever sexy dan slim. Gevonden op het WWW: http://www.waarmaarraar.nl/pages/re/21747/Meisjes_liever_sexy_dan_slim.htmlFirefoxHTML%5CShell%5COpen%5CCommand

Website Tapei Times (2006, 23 december) Think math isn't sexy? Think again. Gevonden op het WWW: http://www.taipeitimes.com/News/editorials/archives/2006/12/23/2003341634

Website Rinus Roelofs. Gevonden op het WWW: http://www.rinusroelofs.nl/

Website DigiMemo USB. Gevonden op het WWW: http://www.digimemo-usb.nl/

Website Axiotron. Introducing the Axiotron Modbook. Gevonden op het WWW: http://www.axiotron.com/index.php?id=modbook

Website LessonPlansPage.com. Let’s go racing!. Gevonden op het WWW: http://www.lessonplanspage.com/MathNASCARmath35.htm

Website The Minnesota Daily (2003, November 25) Drag-racing math prof talks aboutnumbers outside the classroom. Gevonden op het WWW: http://www.mndaily.com/articles/2003/11/25/7618

Website RACING MATH FORMULA'S. CAR MATH FORMULA'S. Gevonden op het WWW: http://www.angelfire.com/sd/BSP/formula.html

Website Flight Path. Gevonden op het WWW: http://www.planemath.com/activities/flightpath/flightpathhome.html

Website Yale-New Haven Teachers Institute (2008) Airplane Mathematics. Gevonden op het WWW: http://www.yale.edu/ynhti/curriculum/units/1988/6/88.06.11.x.html

Website Math forum: Teacher2Teacher. Photography and math. Gevonden op het WWW: http://mathforum.org/t2t/message.taco?thread=192&message=4

Website Kodak: Ecucation. Lesson Plans – Math. Gevonden op het WWW: http://www.kodak.com/global/en/consumer/education/lessonPlans/indices/math.shtml

Website The Glossary Of Mathematical Mistakes. Math and Music: A Primer. Gevonden op het WWW: http://members.cox.net/mathmistakes/music.htm

Website Applications of mathematical ideas. Mathematics and Music. Gevonden op het WWW: http://www.math.niu.edu/~rusin/uses-math/music/

Website Wikipedia. Meshuggah. Gevonden op het WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/Meshuggah

Website MathPAD. Visualizing Mathematics: Imagery Techniques for Learning Abstract Concepts. Gevonden op het WWW: http://www.mupad.com/mathpad/2004_1/visual_maths/

Website Wolfram Research. Graphica 1: Visualizing Mathematics and Physics. Gevonden op het WWW: http://library.wolfram.com/infocenter/Conferences/3952/

Website Big Dog, Little Dog. Visualizing Mathematics. Gevonden op het WWW: http://bdld.blogspot.com/2004/08/visualizing-mathematics.html

Website Visualizing Mathematics. Gevonden op het WWW: http://www.ms.uky.edu/~lee/visual05/visual05.html

Website Visual Mathematics. Gevonden op het WWW: http://dmc.utep.edu/mouratt/vis_math/visuala.html

Website Paul Falstad. Math, Physics and Engineering Applets. Gevonden op het WWW: http://www.falstad.com/mathphysics.html

Website Young Marketing, De trends van 2007 volgens Trendwolves, Gevonden op het WWW: http://youngmarketing.web-log.nl/youngmarketing/2007/03/de_trends_van_2.html

Website AD, Geen leven zonder msn messenger, Gevonden op het WWW: http://www.ad.nl/multi-media/article1888569.ece?nscategory=topStoryA (INSPIRATIE)

Website kabelraden.nl, CONCEPTANALYSE ONDERZOEK NAAR ZENDERVOORKEUR SCHOLIEREN. Gevonden op het WWW: http://www.kabelraden.nl/ventura/engine.php?Cmd=seepicture&P_site=528&P_self=2333&Random=1369765068

Website Adfoblog, Jongeren 2007: nieuwe media ongeschikt voor jongerenreclame?. Gevonden op het WWW: http://blog.adformatie.nl/index.php/entries/jongeren-2007-nieuwe-media-ongeschikt-voor-jongerenreclame/

Website MTVNETWORKS, Gamen blijft Hot. Gevonden op het WWW: http://script03.mtvnetworks.nl/index.php?article/2217_Gamen_blijft_Hot

Website Math4all, 5000 jaar wiskunde. Gevonden op het WWW: http://www.math4all.nl/Wiskundegeschiedenis/

Website Reken mee met abc. Gevonden op het WWW: http://www.rekenmeemetabc.nl/

Website Wiskundemeisjes. Gevonden op het WWW: http://www.wiskundemeisjes.nl/

Website Kennislink.nl, Portalpagina Wiskunde. Gevonden op het WWW: http://www.kennislink.nl/web/show?id=151996&vensterid=811&cat=60360

Website Freudenthal Instituut voor Didactiek van Wiskunde en Natuurwetenschappen, Met wiskunde kun je alle kanten op!. Gevonden op het WWW: http://www.fi.uu.nl/perspectief/

Website Wikipedia, Rij van Fibonacci. Gevonden op het WWW: http://nl.wikipedia.org/wiki/Rij_van_Fibonacci

Website Wikipedia, Gulden Snede. Gevonden op het WWW: http://nl.wikipedia.org/wiki/Gulden_snede

Website Wikipedia, Synesthesie: Samenwerking tussen zintuigen. Gevonden op het WWW: http://nl.wikipedia.org/wiki/Synesthesie:_Samenwerking_tussen_zintuigen

Website Platform Bèta Techniek, Het terugvinden van het talent. Gevonden op het WWW: http://www.platformbetatechniek.nl/pagina_289.html

Website Computable, Groeiend tekort aan hoger opgeleide bèta's. Gevonden op het WWW: http://www.computable.nl/nieuws.jsp?id=2119200

Website Higherlevel.nl, Overheid kan tekort aan bèta-opgeleiden oplossen. Gevonden op het WWW: http://www.higherlevel.nl/forum/index.php?board=25;action=display;threadid=1825

Website Nu.nl, Nederland blijft achter met aantal bètastudenten. Gevonden op het WWW: http://www.nu.nl/news/823469/36/rss/Nederland_blijft_achter_met_aantal_b%E8tastudenten.html

Website Beter Onderwijs Nederland, Het bèta-onderwijs en het sprookje van het bèta-tekort. Gevonden op het WWW: http://www.beteronderwijsnederland.nl/?q=node/374

Website Pyhtagoras, wiskundetijdschrift voor jongeren. Gevonden op het WWW: http://www.pythagoras.nu/pyth/

Website Getal en Ruimte, Waarom Getal en Ruimte. Gevonden op het WWW: http://www.getalenruimte.epn.nl/_theme/EPN/index.asp?DocID=3&stsc=yes&

Website Wolters-Noordhoff, Moderne wiskunde. Gevonden op het WWW: http://www.modernewiskunde.wolters.nl//site/WM_ModerneWiskunde9/htm/intropage.asp

Website Wolters-Noordhoff, Netwerk: Wiskunde die werkt!. Gevonden op het WWW: http://www.netwerk.wolters.nl//site/WM_Netwerk4/htm/intropage.asp

Website De Wageningse Methode. Gevonden op het WWW: http://www.wageningse-methode.nl/

Website Pascal. Gevonden op het WWW: http://www.pascal-online.nl/pascal2/home.asp

Games

Hot Brain
Platform: PSP
Publisher: Midway
Developer: Midway - San Diego
Genre: Puzzle

PQ: Practical Intelligence Quotient
Publisher: D3
Developer: Now Production
Genre: Puzzle

Films/Video:

Pi (1998)
Director: Darren Aronofsky
Genre: Thriller / Sci-Fi

A Beautiful Mind (2001)
Director: Ron Howard
Genre: Biography / Drama / Mystery

What the bleep do we know? (2004)
Directors: William Arntz, Betsy Chasse, Mark Vicente
Genre: Documentary / Comedy / Drama

The boy with the incredible brain

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License