Concept

Kern van het Concept

Wij hebben als doel gesteld de hele maatschappij, maar voornamelijk onderwijsvernieuwers te inspireren om met een andere blik naar de wiskunde te gaan kijken, om op hun beurt weer de leerling te inspireren. Wij willen een groeiend netwerk creëren van geinspireerde mensen die het wiskunde onderwijs gaan verbeteren. Dit willen we bereiken met een inspiratie-boek en een ondersteunende website. De website zal een plaform vormen waar ideeen kunnen worden uitgewisseld. De beste ideeen worden uiteindelijk elk kwartaal in een boek bijeengebracht (voor de eerste uitgaven zal inhoud moeten worden aangeleverd door deskundigen).

Omdat het onderwijs zich zo moeilijk laat veranderen zal dit een project zijn dat vele jaren kan duren. De eerste veranderingen zullen subtiel zijn, maar op den duur zullen steeds meer mensen in de maatschappij wiskunde gebruiken als een natuurlijk en krachtig hulpmiddel.

Boek

We willen dat mensen met de juiste kennis zelf mogelijke oplossingen gaan bedenken. Dit gaan we doen door betrokkenen een boekwerk te overhandigen wat stimuleert om na te denken over onderwijsvormen, practica en inhoudelijke thema’s. Het boek moet inspiratie geven en het moet de wil om vernieuwende ideeën toe te passen aanwakkeren. We willen ideeen laten zien op een manier die concreet genoeg is om toe passen in of naaste de lessen. Tegelijkertijd willen we de inhoud open genoeg laten zodat men er een eigen draai aan kan geven en het met aanwezige middelen kan worden uitgevoerd. We willen de disussie over wiskunde onderwijs stimuleren, het boek moet als het kan wel wat stof doen opwaaien. Ook willen we in het boek een beeld scheppen van de leerling en zijn/haar belevingwereld en gaan we in op ervaringsgericht leren. Een geïnspireerde leraar met een goed gevoel voor zijn doelgroep brengt zijn enthousiasme dan altijd over naar leerlingen, ook als de generatiekloof te groot is.

Verder is het de bedoeling dat het boek in handen van minder directe betrokkenen een positiever imago van wiskunde geeft.

Website

Het is de bedoeling dat in het boek verwezen wordt naar de bijbehorende website. Hier wordt naast wiskunde nieuws inspirerend video en beeldmateriaal getoond waar men op kan reageren. Men kan zelf afbeeldingen en video’s toevoegen met een korte beschrijving van het idee. Heeft men bij een bepaald idee een concreet beeld voor zich dan kan men dat verder uitwerken in een wiki. Die wiki kan aangepast worden door alle leden. Zo ontstaat na verloop van tijd een overzicht van allemaal ideeën. Door middel van ratings en het aantal hits worden de beste ideeën verzameld. Deze kunnen gebundeld worden tot een nieuwe editie van het boek wat weer onder de leden en andere betrokkenen wordt verspreid.

Vernieuwing

Om tot vernieuwing te komen is het noodzakelijk dat nieuwe denkbeelden, ideeën en ook methoden met elkaar in contact worden gebracht. Om dit te stimuleren laten we op de website altijd een balk met ideeën prominent in beeld staan. Als men bezig is met een wiki dan ziet men willekeurig allerlei beeldmateriaal voorbij komen die andere invalshoeken kunnen ingeven. Daarnaast zorgt een grote diversiteit aan deelnemers op de site automatisch voor een grote diversiteit aan input.

Maatschappij

Het is interessant om van meerdere groepen mensen input te krijgen. We hebben het natuurlijk over docenten en beleidsmakers op een onderwijsinstelling maar ook over aankomende docenten en onderzoekers op het gebied van (wiskunde) onderwijs. Het is de bedoeling dat er ook input komt van betrokken ouders. Ook kunnen kunstenaars, multimedia studenten en andere creatievelingen nuttige bijdragen leveren, vooral wat betreft het opwerpen va nieuwe ideeen een beeldmatriaal. We hebben het ook over mensen die misschien wiskunde als moeilijk hebben ervaren en pas achteraf de schoonheid ervan hebben ondekt. We hebben het dan ook over mensen die hun positieve aanraking met wiskunde willen overbrengen aan anderen, denk hierbij aan beta-studenten of mensen die met hun werk veel met wiskunde te doen hebben. Wij willen dus een actieve groep mensen bij elkaar brengen uit verschillende plekken in de maatschappij.

Community

Uiteindelijk hopen we dat er een actieve online community ontstaat. Daarvoor willen we een aantal functionaliteiten in de site inbouwen die het ontstaan van een actieve community stimuleren. Een door de leden opgestelde agenda met bijeenkomsten, conferenties, wiskunde wanneer in de media, etc. Een twitter-achtige history functie die laat zien wie waar mee bezig is op de site. Dit geeft het gevoel dat er behoorlijk wat activiteit is. Mensen kunnen elkaar PM’s sturen en tips geven. Je kan ideeën en wikis van andere beoordelen. Recente en Populaire wiki’s en ideeën staan nadrukkelijk op de home pagina. De inhoud is dus altijd recent. Er ontstaan top-contributors. Dit werkt stimulerend om ook te gaan toevoegen.

Positiviteit

We willen benadrukken dat het verkennen van nieuwe gebieden niet eng is. Het is leuk om als pionier bezig te zijn. Plezierig werken levert positieve ideeen op. Hier hoort bij dat we als community niet wijzen op fouten in het huidige onderwijs maar dat we juist mogelijke richtingen aanbieden die men zelf op bruikbaarheid kan gaan verkennen. Het is niet aan ons om wiskundeonderwijs te veranderen dat moet van binnenuit gebeuren. Dat kan met plezier en cunstructieve aanvullingen, niet met negatieve kritiek.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License