Conclusies

Gedurende het project zijn we een hoop te weten gekomen over wiskunde en aangrenzende vakgebieden (zoals is te vinden in de analyses). Ons eigen beeld van de wiskunde is ook veranderd. Daarmee zijn we ook ons eigen proefkonijnen geweest en illustratie van ons concept. Hoewel de meeste van ons in het begin van het project ook een beeld van de wiskunde hadden als saai en slaapverwekkende stof, gedurende het project bleek dat het veel meer was dan alleen dat en dat het ook een schoonheid en nut heeft.
Het feit dat we het effect zelf hebben ervaren is de voornaamste reden dat wij geloven in het concept. De toepassingen en de schoonheid van wiskunde komen vaak niet goed naar voren, met name in het onderwijs en de ervaringen toegepast op talenten en interesses ontbreken.
Wij hopen dat we met de bestaande initiatieven om het onderwijs en de beeldvorming van wiskunde en bèta en techniek te veranderen een flinke stap in de goede richting te zetten.
Een betere benadering en manier van lesgeven in het onderwijs en een betere beeldvorming en imago van de wiskunde zou wiskunde een stuk meer sexy maken voor de maatschappij.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License