Gapp Conferentie In Nemo
gapp.jpg

De openspace conferentie in Science Center NEMO. Een dag met allerlei mensen waarbij het probleem van het tekort aan bètaleerlingen centraal staat. Leerlingen, ouders, wetenschappers, ondernemers, een goede kans om met al deze invalshoeken te praten over onze oplossing om wiskunde (en andere vakken) weer “sexy” te maken.

Openspace
Deze conferentie had de opzet van een openspace-conferentie waarbij de bezoekers het voor het zeggen hebben. Zij bepalen de onderwerpen rond het thema waar over gesproken word. Vaak bij traditionele conferenties ontstonden tijdens de koffiepauzes goede ideeën en oplossingen voor het onderwerp.

Voordeel voor ons met deze opzet is dat we snel te horen hebben gekregen wat er speelt onder de mensen. Allerlei mensen die te maken hadden met het onderwerp waren aanwezig met elk hun eigen invalshoeken en ervaringen van het probleem. Zo waren er leerlingen, docenten, ouders, ondernemers, onderzoekers, wetenschappers en studenten aanwezig om over het onderwerp te praten.

gapp1.jpg

De conferentie had de volgende opzet. Twee rondes om bij een gekozen onderwerp met een groep te praten. Bij de derde ronde werden de meest interessantste (door het publiek zelf bepaald) opnieuw behandeld en werden er naar mogelijke oplossingen gezocht.
Deze conferentie was voor ons zeer nuttig om te achterhalen en te horen wat er bij al deze verschillende mensen speelt over het onderwerp. Hier volgende samengevat de voor ons interessante ondervindingen.

De ondervonden problemen en vraagstukken
Een van de problemen waar de leerlingen zelf tegenaan lopen is dat ze niet goed begrijpen waar ze wiskunde en techniek voor nodig hebben en hebben ze geen goed beeld welke werkgelegenheid er later is, als je voor techniek kiest. De vaak oubollige artikelen en foto’s geven een onrealistisch beeld wat je met techniek kan. Men wil graag zien wat wiskunde en techniek is en wat je er mee kan doen. Het dichterbij elkaar brengen van de scholen en bedrijfsleven zouden deze drempels kunnen verlagen.

Ouders en leerlingen noemden onder andere ook dat het leren van vreemde talen (met name Frans en Duits) een grote barrière vormt om te kiezen voor techniek, met name in het VWO. Vaak zijn de leerlingen die technisch zijn aangelegd niet goed in talen. Het verplicht moeten volgen van drie of meer vreemde talen waar de leerling niet sterk in is kan er toe leiden dat de leerling niet kan slagen voor deze technische richting. Men komt met een voorstel om vreemde talen af te schaffen uit de technische profielen en opleidingen. Onderwijs zou talenten moeten aanspreken en niet afstraffen waar men niet goed in is. Dit geeft namelijk ook een negatief effect op het zelfvertrouwen van het kind.

gapp2.jpg

Uit verschillende hoeken kwam het probleem van de beeldvorming en imago naar voren. Vaak ondervind het kind al op jonge leeftijd negatieve invloed over techniek en wiskunde. Vooral ouders, leeftijdsgenoten en docenten spelen een grote rol bij de beeldvorming van techniek. Wiskunde/techniek zou moeilijk en saai zijn en vaak ondergewaardeerd door docenten. De profielen natuur&techniek en natuur&gezondheid zouden positiever gebracht moeten worden. Vaak speelt de persoonlijke mening van een docent een te grote rol (en een docent engels als decaan/mentor zal dan niet zo snel deze profielen promoten)

Voor de profielkeuze zou een rolmodel ook een grote invloed moeten hebben. Hierbij kan gedacht worden aan het beroep van de vader en/of moeder, maar ook andere mensen kunnen dit zijn in je omgeving of in de media. Een rolmodel is een figuur waar de leerling zich mee kan indentificeren. Veel rolmodellen voor de technieken ontbrengt in de media.

Ook een probleem wat de leerling al op jonge leeftijd ondervindt is dat het voor de 11e levensjaar niet voldoende de basisvaardigheden heeft geleerd om later in de technische richting door te studeren. Het gebrek aan vaardigheden van rekenkunde is hier een voorbeeld van.

Wat betreft de lessen techniek worden er ook signalen afgeven dat de manier van lesgeven moet worden veranderd. De lesstof (en met name voor wiskunde) zou te abstract zijn, te saai, te ver verwijderd van de belevingswereld van het kind, niet creatief. De leerlingen zouden techniek weer op een ontdekkende manier moeten leren. Leren vanuit de eigen ervaring en ontdekking en met ruimte voor creativiteit. Leren vanuit de praktijk waar je het later nodig kan gaan hebben. Vaak zijn de lessen nu ook erg individueel. De technische vakken zouden socialer moeten worden. Met en van elkaar leren in projecten zou een positieve invloed kunnen hebben naast het klassikale onderwijs.

Als laatste, maar veel genoemd punt is het feit dat de techniek nog niet goed aansluit bij meiden. Meiden willen doorgaans iets mensgericht doen. Dat mist in het huidig beeld van de techniek. Ook moet het beeld van de techniek gaan uitstralen dat techniek even goed bij meiden past dan jongens. Op het moment is techniek nog te veel georiënteerd op jongens.

gapp3.jpg

Conclusies

Uit al deze bevindingen en ervaringen wat we van een grote groep mensen te weten zijn gekomen, kunnen we concluderen dat er veel ruimte is voor verbetering. De verschillende partijen hebben vertegenwoordigers die open staan om techniek en bètavakken en daarmee wiskunde aan te willen pakken en voor meer populariteit te zorgen. Goed punt om op te merken is dat er uit alle hoeken kritieken zijn op het onderwijs. Het beeld wat wij al hadden van wiskunde en het onderwijs werd tijdens deze conferentie grotendeels bevestigd.
Deels kamt bèta en techniek ook met een imagoprobleem en bestaat er een verkeerd beeld van. Vaak word er een negatief beeld afgegeven van de bèta en techniek. Het zou te moeilijk zijn, niet voor meisjes, oubollig en saai. Dit beeld word door veel mensen gegeven in de omgeving van de leerling, zoals ouders, leeftijdgenootjes en ook docenten.
Het zou een goede verbetering zijn als dit beeld veranderd zou kunnen worden. Associaties leggen met de praktijk en interessegebieden van de leerling. Samen met je klasgenoten aan projecten werken. Duidelijk maken wat techniek en bètavakken precies zijn en wat je er mee kan doen door het in de praktijk te ervaren. Het onderwijs zou hier een goede eerste stap in zijn, aangezien hier het beeld grotendeels bepaald word.

gapp4.jpg

Eindverslag

Lees hier het uitgebreide eindverslag van de conferentie met verslagen van alle rondes en gesprekken. - Download

Videoimpressie

*video hier*

Verslag per projectteamlid

Onderstaand het verslag per projectteamlid met zijn/haar ervaringen en conclusies, geplaatst op het weblog.
Anne: open verslag
Jeroen: open verslag
Marjolein: open verslag
Johan: open verslag
Herman: open verslag
Robert: open verslag

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License