Grafisch Ontwerp

Sfeer van het boek
Het boek moet een professionele sfeer uitstralen, ook moet het best wel technisch zijn. De sfeer verschilt per hoofdstuk deze zijn ingedeeld op interesses. We gebruiken fullpage afbeeldingen om de sfeer van het idee te versterken.

Verantwoording vlakverdeling
In de vlakverdeling wordt gebruik constant gebruik gemaakt van de gulden snede om zo een visueel mooie verhouding te krijgen tussen verschillende onderdelen van het ontwerp. We maken gebruik van 3 kolommen, maar een tekst kan ook over 3 hele kolommen geplaatst worden, dat is afhankelijk van hoe veel te tekst moet opvallen. Onder aan deze pagina wordt verder ingegaan op hoe we de gulden snede verwerkt hebben, afstanden tussen kolommen (gutters) en margins.

Verantwoording typografie
Het lettertype Helvetica is gebruikt omdat het lettertype zekerheid en professionaliteit uitstraalt. We willen dat onze ideeën en de informatie die in het boek staat serieus genomen wordt. Onze doelgroep is vaak ook heel serieus. Omdat het lettertype geen schreven (sans serif) heeft gebruiken we een lettertype grootte van ongeveer 20pt voor de teksten in helvetica. We hebben om deze stukken goed leesbaar te houden veel ruimte tussen de zinnen gehouden. Alle teksten die in helvetica geschreven zijn, zijn geen lange teksten. Afhankelijk van hoe veel een tekst moet opvallen wordt er gebruik gemaakt van dikte van het lettertype. Voor smalle alinea’s wordt de condensed versie van het lettertype gebruikt.

Voor de uitleg van de ideeën is het lettertype Argus gebruikt omdat er naast dit lettertype een grote uitleg of schema staat valt deze tekst genoeg op. Daarom hoeft de tekst niet zo groot te zijn deze tekst heeft ongeveer een 14pt dikte, omdat deze tekst kleiner is is een lettertype met schreven (serif) gebruikt waardoor er minder ruimte tussen de zinnen nodig is en de tekst toch nog goed leesbaar blijft.

Voor de aanduiding van de hoofdstukken en pagina nummers wordt het lettertype Bellini Original Extended in caps gebruikt. Dit lettertype heeft ook schreven (serif) er worden hierbij caps gebruikt zodat deze tekst goed opvalt.

Hoofdstukaanduiding
De hoofdstukken worden links en rechtsboven aangeduid met een gekleurde balk (afmetingen gulden snede). Bij ieder hoofdstuk heeft deze balk een andere kleur. Aan het begin van elk hoofdstuk wordt 2 pagina’s spread gewijd aan de hoofdstukaanduiding, uit die spread wordt ook duidelijk welke kleur het hoofdstuk heeft. We hebben een balk aan de linker en rechterkant gemaakt omdat we niet weten of iemand van achter of voor uit het boek bladert. Op deze manier is een hoofdstuk dat je interesseert in ieder geval snel te vinden.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License