Het interactief whiteboard

Een interview en demonstratie over het interactief whiteboard door Bob Pruiksma Jr en het gebruik er van in de klas.

Conclusie
Sinds enkele jaren verdwijnt het traditioneel schoolboard met krijtjes steeds meer uit het huidige beeld van het klaslokaal. De invoering van het interactief whiteboard biedt veel nieuwe mogelijkheden. Waarbij het traditioneel schoolbord statisch is, kan het interactief whiteboard een dynamisch beeld geven. Video en animatie, vrijwel alles wat met de computer gebruikt kan worden kan worden ingezet op het bord tijdens de lessen. Leerlingen kunnen direct zien wat er gebeurd als er met bepaalde wiskundige vormen word gespeeld. Deze toevoegingen ten opzichte van het traditioneel schoolbord, geeft een veel rijkere ervaring mee voor de leerlingen. Het interactief whiteboard zou een zeer interessante techniek en toepassing zijn om applicaties te ontwikkelen om wiskunde een nog rijkere ervaring mee te geven.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License