Ervaringsgericht leren
kolb.png

Het verschil tussen conservatief leren
en ervaringsgericht onderwijs

Toegepast op wiskunde:

In de hedendaagse wiskunde begin je bij de (abstracte) begripsvorming, het maken van sommetjes en het leren
van truukjes. Je weet eigenlijk helemaal niet waar je het voor doet. Daardoor is het moeilijk om deze situaties, of
in de ergste vorm abstracties, in te beelden.

Je moet eigenlijk beginnen bij de ervaring. Een probleem dat je op wil lossen maar je hebt er wiskunde voor nodig.

Daardoor raak je geinteresseerd, je gaat kijken wat kan er beter wat moet ik nog kunnen om het probleem op te
lossen. Als je geinteresseerd genoeg bent ga je je vervolgens wagen aan de abstracte begripsvorming. Met
die begripsvorming ga je daarna experimenteren.

Als je dan weer even teruggaat naar de huidige wiskunde leer je alleen maar de truukjes waar je vervolgens helemaal
niks mee doet. Pas jaren later als je het voor je beroep nodig hebt krijg je deze ervaring.

Verandering

Dit stuk geeft de verandering die er moet komen goed weer, in de onderdelen visie en concept wordt concreter op deze verandering ingegaan. Dit stuk is voortgekomen uit gesprekken met Jacco de Weerd, Carmen van de Boom en er is later meer research naar gedaan op internet en geschreven stukken (bronnen).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License