Inleiding

Waar een groep eindigt, gaat de volgende groep weer verder. Zo loopt het project “Sexy wiskunde” al langer dan een half jaar en zijn we nu aangekomen bij de tweede groep die een oplossing zoekt om wiskunde weer interessant, leuk, spannend of zoals wij het zeggen “sexy” te maken.

Voorkomend uit het probleem van een tekort aan bèta studenten, doen wij een poging om het saaie, suffe wiskunde weer helemaal hot en sexy te maken. Onmogelijk? Helemaal niet. Want is wiskunde niks anders dan het kunnen zien en voorspellen van patronen en structuren? Juist, gooi die boeken en cijfers het raam uit, wij gaan het eens helemaal anders doen.

Het begon allemaal op het waddeneiland Ameland. De startblokken voor alle Twinspiration projecten. Hier vormde de groep van 6 personen bij de tafel met deze (volgens veel mensen onmogelijke) opdracht. Een team was gevormd en de uitdaging gingen wij aan. Samen met het bedrijf Lable en kunstenares Tilly Buij zoeken wij naar een manier om de wiskunde anders te laten ervaren.

Een reis zoals we die niet voorzien hadden lag voor ons. Een reis vol met verrassingen, ontmoetingen, ervaringen en ontdekkingen, maar ook verwarring, tegenstrijdigheden, onenigheden en meningsverschillen. De wereld van wiskunde en techniek is een stuk complexer dan wij hadden gedacht. Op allerlei raakvlakken en invalshoeken kwamen wij wiskunde tegen. In allerlei vakgebieden, interessegebieden en bij alle soorten mensen. Hoe konden wij dit allemaal verenigen naar een enkel concept om ons doel te bereiken?

Nu ligt een lange reis achter de rug. Een reis die ons op een eindpunt heeft gebracht. Een eindpunt met een visie, concept en eindproduct. Met dit digitale projectplan willen wij daar verslag van uitbrengen en onze bevindingen op verschillende manieren weergeven en overbrengen.

Wij wensen jullie allen veel lees, kijk en luister plezier.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License