Opdrachtomschrijving

Over het project
Dit project heeft als werktitel "Human Mathers”. Het staat voor het opnieuw vormgeven en weergeven van de wiskundige wereld om ons heen. Het concept en eindproduct wordt in opdracht van Lable ontwikkelt in samenwerking met kunstenares Tilly Buij.

Aan dit project wordt in de loop van de tijd door meerdere projectgroepen gewerkt. Wij zijn de tweede projectgroep die aan dit project werken. Na onze deadline bestaat er de mogelijkheid dat een andere groep het project overneemt en verder werkt aan ons materiaal.

Wie is Lable?
Lable is ontstaan uit de verwondering over de wereld om ons heen. Verbazing over de complexe wereld van economie, samenleving en communicatie. Verwondering over de schoonheid van patronen en harmonie en natuurlijke balans. De balans is vaak zoek, en dit zorgt voor veel problemen. Problemen die opgelost kunnen worden, die Lable op wil lossen.

Lable wil een bijdrage leveren aan een betere wereld. Het eindpunt is onzichtbaar, maar het pad er naar toe is glashelder. Stap voor stap willen we verstoorde patronen opsporen en herstellen.

Lable hecht veel waarde aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Met respect voor mensen, natuur en geldstromen een basis leggen voor een duurzaam en onomkeerbaar proces dat zichzelf in stand kan houden.

Dit vormt de basis voor onze bedrijfsvoering en de producten die wij maken. Producten die voor iedereen toegankelijk zijn en de opening vormen naar een wereld vol kansen, lol en positieve energie.

Opdrachtomschrijving
Lable heeft ons de opdracht gegeven wiskunde weer ‘sexy’ te maken; wiskunde weer interessant maken voor een breed publiek. Lable wil graag een betere wereld creëren. De abstractie (saaiheid) van wiskunde “uitbannen” door er een gevoel aan te geven, zodat de maatschappij wiskunde leuk gaat vinden. Wiskunde ervaren, het mooie van het logische in gaan zien.

De rode draad voor de opdracht is om de ware schoonheid van de wiskunde te laten ervaren en men meer inzicht en gevoel te geven voor de wiskunde in de belevingswereld van de doelgroep waar deze het toe kan passen. Iedereen zou er beter van worden als men dat gevoel en inzicht meer beheerst. Zo zal bijvoorbeeld een timmerman betere en mooiere producten kunnen maken en kan een muzikant mooiere muziekstukken componeren.

Wat verstaan we onder wiskunde?
Met wiskunde bedoelen we niet het vak dat je op de middelbare school had. Wiskunde is het herkennen van patronen en structuren. De cijfertjes zijn slechts een manier om wiskunde te noteren. Met wiskunde snap je de wereld beter, je kijkt er met andere ogen naar. Wiskunde kan mensen meer grip op de wereld geven. Het is een tool die indirect nuttig is bij alles wat een mens doet.

Wat is het probleem?
Het beeld dat mensen van wiskunde hebben is dat het saai en slaapverwekkend is. Wiskunde zoals het nu ervaren wordt, is het droog toepassen van trucjes, zonder te begrijpen wat de onderliggende gedachten achter die trucjes zijn. Men heeft weinig gevoel voor wiskunde en het is voor veel mensen niet duidelijk waar ze wiskunde tegenkomen en waar ze het voor kunnen gebruiken.

Hierbij speelt het vermeende tekort aan beta leerlingen in het onderwijs een rol. Steeds minder leerlingen kiezen gemiddeld voor beta en techniek. Dit kan leiden tot een tekort aan personeel voor in de beta- en techniek sector wat uiteindelijk een negatief effect kan hebben op onze maatschappij. Het imago probleem waar beta en techniek en vooral de wiskunde mee kampt moet worden aangepakt, om zo de profiel- en studiekeuzes van leerlingen voor beta en techniek te stimuleren.

Uiteindelijk moet niet alleen de beta leerling beter worden en meer gevoel krijgen voor wiskunde. Iedereen in de maatschappij zou hier beter in moeten worden. Wiskunde zit immers in alle dagelijkse zaken verborgen. Een muzikant zou met wiskunde betere stukken kunnen componeren en een timmerman betere meubels kunnen timmeren. Meer gevoel en inzicht in de wiskunde zou onze wereld een stuk beter en plezieriger maken.

Waarom ‘sexy’ wiskunde?
Iedereen gebruikt wiskunde in het dagelijks leven. Het maakt niet uit wat voor beroep je doet of wie je bent. Zo gebruik je wiskunde als je een vakantie boekt, boodschappen doet en zelfs als je auto rijdt. Het is daarom ook van groot belang dat iedereen kennis heeft van wiskunde, en inziet dat het niet alleen saai sommetjes maken is, maar plezier beleven aan de ervaring die we wiskunde noemen.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License