Pogingen In Het Verleden

Wat is er al gedaan om wiskunde leuker te maken?

Al jaren probeert men wiskunde leuker en interessanter te maken. Er wordt veelal gesleuteld aan boekmethodes, boeken met meer afbeeldingen en onderwerpen die meer tot de verbeelding zouden moeten spreken. Ook zijn er al netwerken bezig om op een interactieve manier enthousiasme te creëren voor wiskunde. Zo is Wiskids consortium bezig met meerdere projecten. Hieronder staat een overzicht van deze projecten.

Olympiade
In 1962 werd de eerste Nederlandse Wiskunde Olympiade georganiseerd, en sindsdien vindt er elk jaar zo'n scholierenwedstrijd plaats. De Olympiade heeft twee doeleinden: het laten zien dat wiskunde leuk en uitdagend kan zijn, en het opsporen en stimuleren van sluimerend talent. In die bijna veertig jaar is er een keur aan leuke en uitdagende opgaven geproduceerd. Als onderdeel van WisKids zal dit materiaal toegankelijk gemaakt worden door middel van een aantrekkelijk boek, misschien ook met cd-rom. Opgaven worden in categorieën bij elkaar gezet en gerangschikt van zeer eenvoudig tot heel moeilijk. Er worden oplossingstips, achtergrondinformatie en volledige oplossingen gegeven. Kortom, het wordt een boek waarmee je jezelf kunt ontwikkelen tot een systematische en analytisch denkende probleemoplosser.

Ratio
Ratio is een groter project van de Subfaculteit Wiskunde van de Katholieke Universiteit Nijmegen. Doel van dit project is om creatief en uitdagend wiskundemateriaal voor 10- tot 18-jarigen te ontwikkelen. In het kader van WisKids worden pilot projecten uitgevoerd, speciaal gericht op leerlingen van 12 tot 16 jaar. Het gaat hierbij om interactieve wiskunde-cursussen die via het internet worden aangeboden. Iedere cursus kan op verschillende niveaus gevolgd worden: er zal telkens een minimumroute zijn met daarnaast aantrekkelijke mogelijkheden tot verdieping en verbreding. Bij de ontwikkeling van de materialen wordt samengewerkt met de auteurs van de Wageningse Methode. 
Perspectief
Dit deelproject is een initiatief van de Technologiestichting STW, het gebied Exacte Wetenschappen van NWO en NVvW. 'Wiskunde in perspectief' is de naam van een website die informatie geeft over de grote en verrassende perspectieven die wiskunde biedt als beroepsmogelijkheid. De site is gericht op de leerlingen van de bovenbouw van het vwo en natuurlijk ook hun docenten. Op de site staat feitelijke informatie over het studeren van wiskunde. Daarnaast komen er interviews met wiskundigen op de site, waaronder ook wiskundigen die spreker waren op de Nationale Wiskunde Dagen.

Vierkant
De Stichting Vierkant is al langer bekend in wijde kring vanwege de jaarlijkse wiskundezomerkampen. In het kader van WisKids heeft Vierkant materiaal ontwikkeld dat gebruikt kan worden in wiskundeclubs voor kinderen vanaf 10 jaar. De benodigde materialen worden via internet beschikbaar gesteld aan leraren van de basisschool, leraren van het voortgezet onderwijs en andere begeleiders van de clubs. Dit WisKids deelproject werkt samen met het hoogbegaafdenproject van de SLO.

Conclusie
Het valt ons op dat voordat je aan één van deze projecten deelneemt je al geïnteresseerd in wiskunde moet zijn. Wij zijn ook van mening dat deze projecten wiskunde alleen maar leuker maken voor mensen die dus al iets hebben met wiskunde.

Rekenspel
„Kinderen van zes willen niet braaf op een stoeltje zitten en saaie sommen oplossen. Die willen spelen”, zegt Jos Castermans. Dus gooide de directeur van basisschool Everheide uit Evere alle bestaande rekenmethodes overboord en ontwikkelde hij Rekenspel. Zo brengt hij eerstejaars al spelenderwijs de abstracte begrippen van wiskunde bij. De school kreeg er de Koningin Paoloaprijs voor.
Negen uur. De leerlingen van het eerste leerjaar A en B van de gemeentelijke basisschool Everheide in Evere hebben rekenles. „Allemaal naar de speelplaats”, zeggen juffen Annette en Marijke. „Joepie!”, juichen de kinderen. Juf Marijke: „Stel je voor dat we nu in een bos zijn. Jullie zijn elven en kaboutertjes. Juf Annette en ik heksen. Alleen kabouters en elfjes die naar een huisje met vier hoeken vluchten, zijn veilig voor de heksen.”
De kinderen rennen vervolgens naar op de speelplaats afgetekende figuren. Wie zich vergist en bijvoorbeeld in een figuur met drie hoeken gaat staan, wordt door een heks aangetikt en moet als versteend blijven staan. De kinderen hollen zich de ziel uit hun lijf. Na het oproepen van de fantasie en het spel volgt het verwerken in de klas. Met stift of kleurpotlood mogen de kinderen op een blad papier huisjes met drie hoeken rood kleuren en huisjes met vier hoeken geel kleuren.

Conclusie
Deze manier van onderwijzen werkt volgens ons veel beter om een passie voor wiskunde te creëren. Het wordt op deze manier veel makkelijker om de abstracte begripsvorming te plaatsen. Doordat kinderen wiskunde nu fysiek en emotioneel ervaren blijft de kennis veel beter hangen (zie ook ervaringsgericht leren). Ook de toepassing van wiskunde wordt op deze manier veel duidelijker.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License