Synesthesie En Wiskunde

Wat is synesthesie?

Synesthesie is een eigenschap van de hersenen die slechts bij een gering aantal van de populatie in waarneembare graad aanwezig is. De mensen bij wie dit verschijnsel plaatsvindt, hebben een aanzienlijk groter aantal verbindingen tussen verschillende hersendelen dan de middelmaat en nemen meerdere soorten impulsen tegelijk waar, ook als die in feite in het algemeen door andere zintuigen worden gegenereerd.

Kleurensynestie is een vorm waarbij men dan kleuren gaat zien in combinatie met een andere prikkel, zoals zicht en geluid. Een vorm van kleurensynesthesie is dat de persoon letters die zwart gedrukt zijn in kleuren ziet. Deze persoon ziet dan elke lekker in een andere kleur. Dit verschijnsel treeds vaak ook op bij cijfers. Sommige mensen benutten deze eigenschap juist op een positieve manier, aangezien ze een extra prikkel hebben om te verwerken (naast vorm ook kleur). Hun hersenen zijn er op aangepast om ook deze prikkel te verwerken.

Stella en haar kleurensynesthesie
Een goed voorbeeld van iemand met kleurensynesthesie en daar voordelen uit haalt is de 15 jarige Stella Groenewold, de dochter van de kunstenaar Tilly Buij waar we mee samenwerken aan dit project. Stella volgt het 4e jaar van het Gymnasium en heeft op verschillende vakken een 10, zoals wiskunde en Latijn. Ze ziet letters en cijfers in verschillende kleuren en tinten. Wij hebben Stella uitgenodigd om over haar synesthesie te vertellen en hoe zij er voordelen mee heeft op school, met name met de wiskunde.

Stella liet ons een schema zien hoe zij de letters en cijfers ziet, bij benadering zover het mogelijk is. Het schema toont een kleurrijk alfabet. Haar vader Gerard, die ook aan kleurensynesthesie lijdt, heeft een minder kleurrijk alfabet. De kleuren die men dan ziet is per persoon wel anders.
Stella liet ons weten dat ze door haar kleurensynesthesie niet perse beter is in wiskunde. Het grote voordeel dat zij er mee heeft, is dat door de extra prikkel van kleur ze beter in staat is om rijtjes en patronen te onthouden. Bij het leren van rijtjes met woorden bij Latijn heeft ze hier ook voordeel van, omdat bepaalde kleuren combinaties vaak voorkomen. Het leren van rijtjes met cijfers, zoals sommen, kan ze ook makkelijker onthouden door de kleuren. Het is om deze reden dat ze makkelijker het getal Pi met een groot aantal decimalen achter de komma kan onthouden dan haar leeftijdgenoten, evenals het alfabet achterstevoren kan om opnoemen.

synesthesie.gif

Conclusies
We kunnen hier uit concluderen dat kleur een sterkere prikkel is om te onthouden dan de vorm, zoals het geval is bij "gewone mensen". Een goed voorbeeld hiervan is dat Stella in een bepaalde situatie door haastigheid niet het huisnummer van een bepaald adres wist, maar wel de kleur die ze waarnam (en daarmee het nummer kon achterhalen). Het is deze selectieve manier hoe de hersenen prikkels verwerken waarom ze bij de ene prikkel wel makkelijk iets kan onthouden en bij een andere niet.

De mogelijkheden
Het is moeilijk om te bepalen of voor ieder persoon kleuren makkelijker en eerder verwerkt worden dan andere prikkels. We kunnen wel zeggen dat de hersenen bepaalde prikkels eerder en makkelijker verwerkt dan andere en dit kan bijdragen om bepaalde informatie te onthouden, zoals rijtjes met woorden en sommen en getallen. Het zou daarom een goed idee zijn om deze verschillende prikkels er bij te betrekken om wiskunde te ervaren. Het is goed mogelijk dat wiskunde beter te begrijpen is als je deze verschillende prikkels gebruikt, zolang je maar de prikkels gebruikt waar de hersenen van die persoon hun eerste voorkeur aan geven. Mogelijkheden als wiskunde en geluid, wiskunde en kleur, wiskunde en geur, wiskunde en gevoel, wiskunde en vorm en nog meer staan open om verkend te worden.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License