Visie

Hoe de wiskunde hedendaags ervaren wordt hebben we bevonden op verscheidene bronnen op het internet, uit gesprekken met jongeren en de open space conferentie in science center NEMO die we bezocht hebben.

Heden

Hoe heb je je wiskundelessen ervaren?

Waar denk je nog meer aan als je denkt aan “wiskunde”?

Een groot aantal mensen zal moeten bekennen dat de herinneringen aan de wiskundelessen niet in de top 3 van “beste momenten uit mijn middelbareschooltijd” staan.

Als we een blik werpen op het imago van wiskunde, kunnen we vaststellen dat dit niet erg positief is.
Wiskunde is saai, je hebt het bijna nooit nodig, en zo kunnen we nog wel een tijdje doorgaan.
Maar laten we ons vooral niet blindstaren op het verleden, want:

"Als we ons blindstaren op het verleden, lopen we het risico te worden ingehaald door de toekomst": Cibenko.

Toekomst

In de toekomst is dit negatieve beeld van de wiskunde totaal omgeslagen;
De mensen zien in dat wiskunde veel meer is dan de saaie lessen, wiskunde is overal terug te vinden in de wereld om ons heen. Het kan ons helpen in het dagelijks leven. Mensen staan er bij stil dat ze wiskundige formules dagelijks toepassen, niet in de zin van x en y maar met de gedachte achter x en y. Iedereen is in staat mooiere foto’s, schilderijen of werkstukken te maken, door te begrijpen wat wiskundige patronen en verhoudingen als de gulden snede doen voor het menselijk oog. Mensen gaan zuiniger leven omdat ze door de kennis van wiskunde automatisch afwegen wat het goedkoopst is. Architecten ontwerpen mooiere, stevigere gebouwen zodra ze inzien dat architectuur een onderdeel is van de wiskunde, en niet andersom.

Er is nog een lange weg te gaan, willen we dit toekomstbeeld werkelijkheid zien worden, maar:

"Als je je de toekomst kunt inbeelden, ben je al halfweg": Milton Berle.

Wij zetten een nieuwe stap in de richting van vernieuwd wiskundeonderwijs. Vergelijk ons met een steen die in het water wordt gegooid; een wiskundig patroon openbaart zich. Het spreidt zich uit.

Met ons concept creëren wij een groeiend netwerk van mensen die de wiskundewereld verbeteren.

Zo’n groeiend patroon, of een kleine verandering die een kettingreactie op gang brengt wordt wel “ the butterfly effect” genoemd, gebaseerd op de chaostheorie. Nou is dat onderdeel van de wiskunde voor de meeste mensen wat te hoog gegrepen, maar naar ons idee maakt dat niet uit. Het is wel erg interessant, en laat zien hoe mooi de wiskunde werkelijk is.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License