Vtb Universum Conferentie

VTB & UNIVERSUM

Hier overstappen de koppeling tussen VTB en Universum

Platform Bèta Techniek
Het Platform Bèta Techniek
heeft van de overheid de opdracht gekregen om te zorgen voor voldoende en
kwalitatief goed opgeleide bèta's en technici.
Het platform bestaat uit een aantal programma’s namelijk:
• Verbreding Techniek Basisonderwijs (VTB): primair onderwijs
• Universum Programma: havo/vwo
• Ambitie Programma: vmbo en mbo
• Sprint Programma: hoger onderwijs
• ACT Programma: arbeidsmarkt

VTB/Universumdag 13 december 2007

’s Morgens heel vroeg, vertrokken we met de trein van Leeuwarden naar Amersfoort. De conferentie begon om 10:00 uur, en de locatie was “De Rijtuigenloods” te Amersfoort.

Het doel van deze dag was het bij elkaar brengen van primair bèta onderwijs en voortgezet bèta onderwijs. Dit om de twee verschillende soorten onderwijs naadloos op elkaar aan te laten sluiten.

Het programma zag er als volgt uit:

Iedereen was in de verschillende groepen A, B, C, of D ingedeeld.
Iedere groep was vervolgens weer ingedeeld in 3 ronden:
• Speeddaten
• Workshops
• Ontmoetingscafé

Ondervindingen

We hebben ondervonden dat er veel werk word gemaakt van het bèta onderwijs. Er zijn al vrij veel scholen die het nieuwe leren toepassen en ervaringsgericht onderwijs geven. Zowel op het primair als het voortgezet onderwijs.
Hieronder zal worden toegelicht wat we per ronde hebben ondervonden.

Speeddaten
Het speeddaten gebeurde allemaal in treinstellen. Dit kwam doordat de locatie in een oude rijtuigenloods was waar vroeger de treinen die niet reden werden gestald. Deze oude treinstellen zijn hier blijven staan en omdat de loods niet meer word gebruikt voor stalling is er een ontmoetingsplaats van gemaakt.
In elke coupe was plek voor 6 mensen. Je kon plaats nemen in zo’n coupe om je ervaringen over bijvoorbeeld het VTB of Universum maar ook bèta onderwijs te delen met anderen. Dit werd gestuurd door kaartjes met gespreksonderwerpen.
Tijdens deze speeddates zijn we tot de conclusie gekomen dat er veel scholen bestaan met een uitgebreid netwerk mbt ervaringsgericht onderwijs, ook in het buitenland. Ook zijn we er achter gekomen dat het beta onderwijs in het buitenland met name Frankrijk en een aantal Oostblok landen op een veel hoger niveua zit dan in Nederland. Misschien kunnen wij hier nog wat van leren.

Workshops
Er waren een aantal verschillende workshops te volgen. Helaas konden we maar elk 1 workshop volgen.
De workshops die we gevolgd hebben zijn:
• Stimulating young minds
• Brainstorm schoolleiders: ‘profileren met wetenschap & techniek’

Stimulating young minds
In Engeland zijn er in het kader van bèta techniek 250 clubs opgericht. Deze clubs worden samengesteld uit leerlingen van 11 tot 14 jaar oud en kunnen zichzelf opgeven voor een bepaalde club. De clubleiders zijn vaak leraren die met hun club steeds nieuwe leuke bezigheden bedenken die temaken hebben met bèta techniek.

Tijdens deze workshop werd verteld hoe zo’n club werd opgericht en interessant werd gehouden. Daarna konden we zelf ervaren hoe leuk het was om iets met een groepje mensen te maken in een korte periode.
We mochten met een groepje van 5 man een zo hoog mogelijke toren van kranten maken op een oppervlak van 25 cm² en er moest bovenop een gewicht kunnen staan van 25 gram, dit alles moest binnen de tijdslimiet van 15 min.
Dit ging vrij snel en het was erg leuk om te doen.

Meer info over stimulating young minds

Het ontmoetingscafé
Iedere school had zijn eigen stand waar kon worden aangetoond wat ze allemaal deden in het kader van bèta onderwijs. De bedoeling was dat iedereen met elkaar informatie zou uitwisselen over ideeën en dergelijke. Ook kon je nog eens verder praten met iemand die je bijvoorbeeld in een workshop of bij een speeddate had ontmoet.
In deze ruimte was heel erg duidelijk op te merken dat elke school die aanwezig was zijn eigen methode had om ervaringsgericht bèta onderwijs toe te passen.

VTB-Universumlezing
Ten slotte was er tussen de middag nog een lezing van Prof. Dr. Johan Benthem
Hieronder de opname van deze lezing

Video Lezing

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License