Website

Wij willen dus mensen inspireren en stimuleren om vernieuwende ideeën te creëren. De inhoud van de website zal in eerste instantie een afspiegeling zijn van het boek. Naarmate de online community groeit zal ook de hoeveelheid en originaliteit van de inhoud groeien. Uiteindelijk wordt dan juist het boek een afspiegeling van het beste wat op de site te vinden is.

Community

Om de kans op succes te vergroten willen we een actieve community van onderwijsvernieuwers opbouwen. Het is de bedoeling dat al onze contactpersonen met wie we hebben gesproken worden uitgenodigd om deel te nemen aan ons project. Op die manier hebben we een enthousiaste groep mensen om mee van start te gaan. Het ligt voor de hand om andere directe betrokkenen zoals wiskunde docenten daarna uit te gaan nodigen om deel te nemen. In een later stadium zullen andere groepen mensen op de site worden gewezen.

We gaan op een aantal manieren het ontstaan van een netwerk stimuleren. Ten eerste moet men goed op de hoogte gehouden worden van wat er speelt. Dit kunnen we met functionaliteiten zoals een agenda, een update geschiedenis / microblog functie, nieuwsbrieven en eventueel gadgets en widgets voor op de computer thuis.

Ten tweede willen we leden zo vaak mogelijk de site bezoeken. Dan moet er wel wat te doen zijn. De home of landing page geeft een actueel overzicht van het laatste nieuws en nieuwe, recent gewijzigde en populaire ideeën. Men kan dus dagelijks terugkeren om nieuwe dingen te zien. Frequent bezoek leidt tot meer activiteit en dat geeft een levendige sfeer.
Verder moet de site een prettige werkomgeving zijn. Nieuwe pagina’s moeten snel laden en bewerkingen moeten snel worden toegepast. Ook een stukje vormgeving kan hieraan meewerken.

Inspireren

We willen de gebruikers van de site inspiratie geven om nieuwe ideeën te verwekken. Om dat te doen willen we ze in contact brengen met een grote verscheidenheid en hoeveelheid aan beeldmateriaal en daarnaast ook interessante links, anekdotes en quotes bijvoorbeeld. Deze hoofdzakelijk beeldende informatie willen we constant blijven presenteren. Of je nou een artikel leest of een wiki aan het bewerken bent, er is altijd een ideeën veld beeld waarin informatie willekeurig voorbij komt. Op deze manier zal er kruisbestuiving ontstaan, en kruisbestuiving is de bron van innovatie.

Stimuleren

Om zoveel mogelijk input uit de gebruikers te krijgen zullen we ze moeten stimuleren daarin. In eerste instantie doe je dat door een comfortabele werkomgeving aan te bieden. Navigatie en het toepassen van bewerkingen moet intuïtief en makkelijk zijn. Het vinden van informatie wordt versneld door een goede zoekfunctie en het gebruik van tags.

Daarnaast kun je gebruikers op andere manieren stimuleren. Door constant te laten zien welke toevoegingen door anderen worden geplaatst ontstaat een sfeer dat het cool is om dingen toe te voegen. De actieve bijdrager staat als het ware in het middelpunt van de belangstelling. Met een beoordelingssysteem (ratings) kunnen aan bepaalde artikelen extra waarde worden gegeven, waardoor het maken van kwalitatieve toevoegingen wordt gestimuleerd. Aan de hand van eerdere bekeken/aangepaste artikelen of wiki’s worden gebruikers uitgenodigd om deel te nemen aan het uitwerken van aan het onderwerp en thema rakende wiki’s.

Creëren

De inhoud wordt door de community zelf verzorgd. Hierbij staat het wiki systeem centraal. Een wiki kan na de eerste opzet door een gebruiker worden aangepast en aangevuld door alle leden. Over (wenselijke) aanpassingen kan worden gediscussieerd; de gehele community vormt de redactie.

Grote groepen mensen - onder de juiste omstandigheden – zijn altijd wijzer dan de slimste individuen. The Wisdom of Crowds (2004) van James Surowiecki

Men kan zelf afbeeldingen, video’s, quotes, anekdotes en links toevoegen met een korte beschrijving van het idee wat erachter zit. Deze informatie wordt zoals eerder beschreven aan de andere gebruikers getoond. Heeft een andere gebruiker bij een bepaald idee een concreet beeld voor zich hoe het is toe te passen dan kan men dat verder uitwerken tot een wiki. Die wiki kan natuurlijk weer aangepast of aangevuld worden door alle leden.

Reageren

Bij elk idee, wiki, link, nieuwsbericht enzovoort is er mogelijkheid te reageren. Daardoor is er veel ruimte voor discussie en interactie. Niet iedereen heeft de kwaliteiten en de zin om goede toevoegingen aan wiki's te maken. Reacties kunnen geven bied een manier om toch van iedereen input te krijgen: wie wat te zeggen heeft kan dat namelijk overal kwijt.

Samenstellen van een nieuw Boek

Op basis van ratings en het aantal hits worden de beste ideeën verzameld. Deze kunnen gebundeld worden tot een nieuwe editie van het boek wat weer onder de leden en andere betrokkenen wordt verspreid. Uitwerkingen worden weer gepubliceerd in de vorm van een boekwerk. Zo ontstaat in de ideale situatie een vicieuze cirkel die het hele ideeën apparaat in stand houdt.

Innovatie

Om tot vernieuwing te komen is het noodzakelijk dat nieuwe denkbeelden, ideeën en ook methoden met elkaar in contact worden gebracht. Ook een diversiteit aan mensen met elkaar in contact brengen is een goede basis voor vernieuwing. De manier waarop wij informatie aanbieden en laten ontstaan in combinatie met het gebruik van werkomgevingen zoals wiki’s en update-geschiedenis is een innovatie waarvan wij verwachten dat het goede resultaten op zal leveren.

Wat kunnen bezoekers dan eigenlijk doen op de site?

Vakkennis uitwisselen.
Ideeën opdoen om toe te passen in de lessen.
Ideeën uitwerken en aanvullen in wiki’s.
Ervaringen (met het toepassen van ideeën ) uitwisselen.
Agenda aanpassen en exporteren.

Functionele Indeling

Om het concept achter de website te verduidelijken is hier een functionele schets te zien. Er zijn er 4 kolommen met elk een eigen inhoud. Links is een menu geplaatst met daaronder een gedeelte waar update geschiedenis / microblogfunctie wordt getoond. De tweede kolom is gewijd aan ideeën. Deze kolom is gevuld met beeldmateriaal, links, en quotes en is altijd (in een kleinere vorm) in beeld. De volgende kolom laat op een soortgelijke manier wiki’s zien waar aan gewerkt wordt. Deze twee middelste kolommen hebben bovenaan een item in de showcase staan die extra aandacht van de bezoekers verdient. De rechter kolom toont een selectie uit de agenda wat binnenkort plaatsvindt. Daaronder zijn nieuwsitems gerelateerd aan wiskunde te zien.

ScreenshotFOsite2.jpg

Een volledig Functioneel Ontwerp wordt aan gewerkt. Deze wordt in een apart assessment beoordeeld. De bovenstaande sceenshot is een onderdeel van dit ontwerp. Het liefst lieten we hier een grafisch uitgewerkte mockup zien maar omdat er ook nog aan het grafisch ontwerp wordt gewerkt is dat nog niet mogelijk.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License